Aplikacija MED


Aplikacija omogućuje korisnicima uvid u evidenciju domaćih proizvođača meda i evidenciju proizvodnje meda označenim Znakom Med hrvatskih pčelinjaka.